(F0447) 網紅快拍 photoshoot

數量

簡介

+
產品特點: 遊戲介紹 各位攝影師!今日找大家來係要幫幾位超級動物巨星拍團體照,佢地每秒都幾百萬上落,唔該要快小小!還有,巨星們都有自己定的位置,記得每一位都要安排好先叫 “PHOTO” 影相。 玩家分兩隊比賽,在限時內完成最多的團體照任務勝。同隊的玩家輪流作出一個調動,但不能互相溝通。有時,巨星會有不同的要求,攝影師們就要照做,唔好咁多聲氣。你的對手團隊會睇實有無出錯,捉到就要重新排過。 這個遊戲易學易玩、節奏快,緊張剌激。考反應之餘又考小組默契,不同隊友不同體驗。遊戲時間輕快!絕係PARTY看門口GAME必備。 而且功能牌可以增添PARTY 氣紛同難度,玩極都會有想玩的地方。同時對家玩家都要金睛火眼睇住,一捉到犯規仲會有分加,所有人都全情投入。 P.S. 其實一個人玩又得,挑戰自己時間同反應。 規則簡介 4-6人遊戲,玩家分成【拍攝隊】與【監控隊】,人數盡量均等。 【拍攝隊】需將凌亂的角色圖板挪移至與「團照站位牌」相同的方位。 【監控隊】在過程中檢查有無犯規行為。 【拍攝隊】 在沙漏漏完前,盡量完成最多團拍照。 每位玩家輪流進行以下其中1個動作,且禁止交談。 動作1:換位 選擇相鄰的2個角色圖板交換位置,或是將2個閨密圖板交換位置。 ※需遵守個性牌上的規則。 動作2:大叫「拍!」 若角色圖板都符合團照站位牌的要求,大叫「拍!」,即完成這張團拍照的要求,然後翻開下1張團照站位牌。 【監控隊】 發現拍攝隊不符合規則時,暫停計時並說出錯誤之處。 確實不符規則:復原該動作,監控隊獲得1個相機標記。 符合規則:拍攝隊獲得1個相機標記。 —計分— 【拍攝隊】每張完成的團隊站位牌2分,每個相機標記1分。 【監控隊】每個相機標記1分。沙漏漏完時記錄得分,然後兩隊交換身分,繼續遊戲。 —遊戲結束— 每次雙方隊伍各擔任一次「拍攝隊」後,檢查是否有隊伍得到25或以上的分數。 如果有的話,遊戲結束,由高分的隊伍獲勝,該隊獲得「最專業攝影團隊」的稱號!

你可能感興趣的商品